Forrige side - Søgeside

VAXXITEK HVT+IBDMERIAL NORDEN

Præsentation: Levende rekombinant vaccine mod infektiøs bursal sygdom og Marek’s sygdom.

Suspension og solvens til injektionsvæske, suspension
Vac.program:
En injektion på 0,2 ml administreres subkutant pr. kylling, når de er en dag gamle.
En injektion på 0,05 ml pr. kyllingeæg på 18. dag efter embryonering ved in ovo-administration.
Brugsvejl.:
Rekonstitution af vaccinen:
- Bær beskyttelseshandsker og -briller, når ampullen optøs og åbnes.
- Fjern kun de ampuller fra kvælstofbeholderen, der umiddelbart skal bruges.
- Optø hurtigt ampullernes indhold ved at ryste dem i vand på 25 °C-30 °C. Fortsæt øjeblikkeligt til næste trin.
- Så snart ampullerne er optøet, åbnes de ved at holde dem bort fra kroppen i en arms længde for at undgå skade, hvis en ampul skulle gå i stykker.
- Træk indholdet op i en 5 ml steril sprøjte.
- Suspensionen overføres til opløsningsmidlet (Må ikke bruges, hvis det er uklart.)
- 2 ml af indholdet fra opløsningsmidlet suges op i sprøjten.
- Rens ampullen med disse 2 ml og overfør derefter dette indhold til opløsningsmidlet. Gentag 1-2 gange.
- Gentag optøning, åbning, overførsel til opløsningsmiddel og oprensningsproces for det antal ampuller som skal rekonstitueres i opløsningsmidlet: enten 1 ampul med 1000 doser vaccine per 200 ml opløsningsmiddel (eller 1 ampul med 2000 doser vaccine per 400 ml opløsningsmiddel) til subkutan administration, eller 4 ampuller med 1000 doser vaccine per 200 ml opløsningsmiddel (eller 4 ampuller med 2000 doser vaccine per 400 ml opløsningsmiddel) til in ovo-administration.
- For at være klar til brug opblandes den opløste vaccine, tilberedt som beskrevet, ved rolig omrystning. Anvendes umiddelbart efter tilberedningen (al den opløste vaccine skal bruges inden for en time). Derfor bør vaccinesuspensionen kun tilberedes, når det er påkrævet.
Dosering
:
Kyllinger: En injektion på 0,2 ml s.c. pr. kylling, når de er en dag gamle.
Kyllingeæg: En injektion på 0,05 ml pr. kyllingeæg på 18. dag efter embryonering ved in ovo - administration.
Pakning:

Amp. 1 x 1000 ds.