Forrige side - Søgeside

BOVALTOMERIAL NORDEN

Præsentation: Vaccine til aktiv immunisering mod BRS-virus, parainfluensa 3-virus og Mannheimia haemolytica serotype A1. Rosafarvet væske med sediment.

Injektionsvæske, suspension
Vac.program:
Basisvaccination: Kalve fra ikke-immune moderdyr: 2 injektioner med 3 ugers mellemrum fra 2-ugers alderen. Hvis moderdyrets immunstatus er ukendt, skal vaccinationsplanen tilpasses efter dyrlægens vurdering.
Revaccination: En dosis gives 6 måneder efter gennemført basisvaccination.
Brugsvejl.:
1 dosis er 2 ml, som gives subkutant. Vaccinen varmes op til en temperatur på 15 til 25 °C før brug. Omrystes.
Dosering
:
Kvæg: Basisvaccination: 1 dosis (2 ml) s.c. 2 gange med 3 ugers mellemrum fra 2-ugers alderen. Revaccination: 1 dosis (2 ml) s.c.
Pakning:

Htgl. 1 x 50 ml (25 doser).