Forrige side - Søgeside

SEPARON VET.SALFARM

Præsentation: Neuroleptisk sedativum til svin. Har både sedativ og antiaggressiv effekt.

Injektionsvæske (40 mg/ml)
Brugsvejl.:
Til intramuskulær injektion vinkelret på huden lige bag øret. Anvend lang kanyle. Ved injektion i fedtvæv kan præparatet have utilstrækkelig effekt.
Nøjagtig dosering skal tilstræbes. Behandlede dyr bør efterlades i rolige omgivelser, mens effekten indtræder.
Sedation og antiaggressiv effekt indtræder i løbet af 5 - 10 minutter. Varighed af sedation er 1 - 3 timer. Efter 6 - 8 timer har alle virkninger af azaperone fortaget sig.
Dosering
:
Svin: Præmedicinering og ernæringsbetinget muskeldystrofi: 1 ml/ 20-40 kg lgv. (svt. 1-2 mg azaperone/kg lgv). Aggressiv adfærd (omgruppering, bidning efter pattegrise) og fødselshjælp: 1 ml/20 kg lgv. (svt. 2 mg azaperone/kg lgv.). Stress: Transportrelateret: Pattegrise, smågrise og orner: 1 ml/40 kg lgv. (svt. 1 mg azaperone/kg lgv.). Søer og slagtesvin: 1 ml/100 kg lgv. (svt. 0,4 mg azaperone/kg lgv.). Stress: Kardiovaskulær stress: 1 ml/100 kg lgv. (svt. 0,4 mg azaperone/kg lgv.).
Pakning:

Htgl. 1 x 100 ml.