Forrige side - Søgeside

NOVAQUINDECHRA VETERINARY PRODUCTS

Præsentation: Meloxicam er et non-steroidt antiinflammatorisk stof (NSAID) fra oxicam-gruppen. Det virker ved hæmning af prostaglandinsyntesen, hvorved det har antiinflammatorisk, antiekssudativ, analgetisk og antipyretisk effekt.

Oral suspension (15 mg/ml)
Brugsvejl.:
Skal indgives enten opblandet i foder eller direkte i munden med en dosis på 0,6 mg/kg legemsvægt, én gang dagligt, i op til 14 dage. Hvis lægemidlet opblandes i foderet, bør det tilsættes en lille mængde foder, som gives lige inden fodring. Suspensionen bør gives ved hjælp af den vedlagte doseringssprøjte. Sprøjten passer til flasken og er forsynet med en kg-legemsvægt skala. Omrystes godt før brug. Undgå kontaminering under anvendelse.
Dosering
:
Hest: 0,6 mg/kg lgv., svt. 4 ml/100 kg lgv. dagl. i op til 14 dage.
Pakning:

Flaske 1 x 125 ml.
1 x 336 ml.