Forrige side - Søgeside - Doseringsberegning - Priser

VETEMEX VET.SCANVET

Præsentation: Maropitant til injektion. Til forebyggelse og behandling af kvalme og opkast hos hunde og katte.

Injektionsvæske, opløsning (10 mg/ml)
Brugsvejl.:
Behandling: Vetemex injiceres subkutant eller intravenøst en gang dagligt i en dosis på 1 mg maropitant/kg kropsvægt (1 ml/10 kg kropsvægt) i op til 5 på hinanden følgende dage. Intravenøs indgivelse af det veterinære lægemiddel gives som en enkelt bolus, uden at produktet blandes med andre væsker.
Forebyggelse: Vetemex bør gives mere end 1 time i forvejen. Varigheden af virkningen er ca. 24 timer, hvorfor behandlingen kan gives aftenen før indgivelse af et stof, der kan forårsage emesis, f.eks. kemoterapi.
Dosering
:
Hund og Kat: 1 ml/10 kg lgv. en gang dagligt i op til 5 dage.
Pakning:

Htgl. 1 x 20 ml.