Forrige side - Søgeside - Doseringsberegning - Priser

ALFAX MULTIDOSE VET.DECHRA VETERINARY PRODUCTS

Præsentation: Anæstesistof til induktion og opretholdelse af anæstesi hos hunde og katte.

Injektionsvæske, opløsning (10 mg/ml)
Brugsvejl.:
Induktionsdosis af Alfax Multidose Vet. er givet i nedenstående skema. Indgiften bør fortsætte indtil dyrlægen mener anæstesidybden er tilstrækkelig til endotrakeal intubering, eller indtil hele dosis er indgivet. Injiceringstempo: Indgiv en fjerdedel af den beregnede dosis hvert 15. sekund, således at den samlede dosis, om nødvendigt, indgives i løbet af 60 sekunder. Hvis intubering stadig ikke er mulig 60 sekunder efter endt indgift kan der indgives endnu en lignende dosis for at opnå virkning. Induktion af anæstesi - dosisanbefalinger:HUNDE

KATTE


Uden præmedicinering

Med præmedicinering

Uden præmedicinering

Med præmedicinering

mg/kg

3

2

5

5

ml/kg

0,3

0,2

0,5

0,5


Efter induktion af anæstesi med Alfax Multidose Vet. kan dyret intuberes og bibeholdes på Alfax Multidose Vet. eller et anæstesistof til inhalation. Vedligeholdelsesdosis af Alfax Multidose Vet. kan gives som supplerende boli eller som konstant infusion. Anbefalede doser er angivet i skema nedenfor. Den faktiske dosis vil være baseret på den enkelte patients respons. Opretholdelse af anæstesi - dosisanbefalinger:


HUNDE

KATTE


Uden præmedicinering

Med præmedicinering

Uden præmedicinering

Med præmedicinering

Dosis til konstant infusion

mg/kg/ time

8-9

6-7

10-11

7-8

mg/kg/ minut

0,13-0,15

0,10-0,12

0,16-0,18

0,11-0,13

ml/kg/ minut

0,013-0,015

0,010-0,012

0,016-0,018

0,011-0,013

Bolusdosis til hver 10-minutters opretholdelse

mg/kg

1,3-1,5

1,0-1,2

1,6-1,8

1,1-1,3

ml/kg

0,13-0,15

0,10-0,12

0,16-0,18

0,11-0,13

Dosering
:
Kat: 5 mg/kg lgv. svarende til 0,5 ml/kg lgv. i.v. (se endvidere brugsvejledning).
Hund: 2 mg/kg lgv. svarende til 0,2 ml/kg lgv. i.v. (se endvidere brugsvejledning).
Pakning:

Flaske 1 x 10 ml.
Flaske 1 x 20 ml.