Forrige side - Søgeside - Doseringsberegning - Priser

TRALIEVEDECHRA VETERINARY PRODUCTS

Præsentation: Tramadol er et centralt virkende analgetika af opioid-typen til hunde.

Injektionsvæske, opløsning (50 mg/ml)
Brugsvejl.:
Den anbefalede dosis er 2-4 mg tramadolhydrochlorid pr. kg legemsvægt, svarende til 0,04-0,08 ml/kg legemsvægt. Gentagne doser kan administreres hver 6. til 8. time (3-4 gange dagligt). Den anbefalede, maksimale daglige dosis er 16 mg/kg. Intravenøs administration skal udføres meget langsomt. Da det individuelle respons på tramadol er variabelt, og delvist afhænger af doseringen, patientens alder, individuelle forskelle i følsomheden over for smerter og den generelle tilstand, skal det optimale doseringsprogram tilpasses individuelt ved hjælp af de ovenstående intervaller for dosis og genbehandling. Hvis præparatet ikke giver tilstrækkelig analgesi 30 minutter efter administrationen, eller i løbet af alle planlagte genbehandlingsintervaller, skal et andet egnet analgetikum anvendes.
Dosering
:
Hund: 2-4 mg/kg lgv. sv.t. 0,04-0,08 ml pr. kg lgv. i.m eller i.v. hver 8. time. Minimalt dosisinterval er hver 6. time. Maksimal daglig dosis er 16 mg/kg lgv.
Pakning:

Flaske 1 x 10 ml.