Forrige side - Søgeside

NASYMHIPRA

Præsentation: Levende, svækket vaccine mod Bovint Respiratorisk Syncytial Virus (BRSV) virus til intranasal og intramuskulær administration.

Vaccine
Vac.program:
Følgende doser og administrationsmetoder bør anvendes:

Kvæg, fra de er 9 dage gamle: Primær vaccination (intranasal brug): Sprøjt 1 ml i hvert næsebor (så den samlede indgivne mængde per dyr er 2 ml). Revaccination: Der gives én intramuskulær injektion på 2 ml 2 måneder efter den primære vaccination, og derefter hver 6. måned efter den seneste revaccination.
Kvæg, fra de er 10 uger gamle: Primær vaccination (intramuskulær injektion): Der gives én intramuskulær injektion på 2 ml, efterfulgt af en yderligere intramuskulær injektion på 2 ml, givet 4 uger efter.
Revaccination: En intramuskulær injektion på 2 ml gives 6 måneder efter afslutningen af det primære vaccinationsforløb og derefter hver 6. måned efter den sidste revaccination.
Brugsvejl.:
Rekonstituér vaccinen med den passende mængde solvens ifølge nedenstående anvisning:

Ved 5 doser skal der bruges 10 ml solvens. Ved 25 doser skal der bruges 50 ml solvens.

1. Træk det øverste af aluminiumslåget af hætteglasset med solvens og træk 10 ml op.
2. Injicer derefter 10 ml solvens ind i hætteglasset med lyofilisat (det frysetørrede pulver).
3. Omryst indtil det frysetørrede pulver er suspenderet. Hætteglasset med de 5 doser er nu klar til brug.
4. For hætteglasset med 25 doser: efter det frysetørrede pulver er suspenderet i 10 ml solvens, skal hele suspensionen trækkes op og injiceres i hætteglasset, der indeholder den resterende solvens (40 ml).
5. Omrystes grundigt før brug. Den rekonstituerede vaccine er en let gullig, homogen suspension.

Undgå kontaminering under rekonstitution og brug. Anvend kun sterile kanyler og sprøjter til indgivelse.

Til nasal brug sprøjtes den påkrævede mængde af vaccine i dyrets næsebor (1 ml i hvert næsebor) med en intranasal applikator (dråbestørrelse: 25-220 µm).
Dosering
:
Kvæg: Kvæg, fra de er 9 dage gamle: Primær vaccination (intranasal brug): Sprøjt 1 ml i hvert næsebor (så den samlede indgivne mængde er 2 ml). Revaccination: Der gives én intramuskulær injektion på 2 ml 2 måneder efter den primære vaccination, og derefter hver 6. måned efter den seneste revaccination. Kvæg, fra de er 10 uger gamle: Primær vaccination (intramuskulær injektion): Der gives én intramuskulær injektion på 2 ml, efterfulgt af en yderligere intramuskulær injektion på 2 ml, givet 4 uger efter.
Revaccination: En intramuskulær injektion på 2 ml gives 6 måneder efter afslutningen af det primære vaccinationsforløb og derefter hver 6. måned efter den sidste revaccination.
Pakning:

Htgl. m.solvens 1 x 5 ds.
Htgl. m.solvens 1 x 25 ds.