Forrige side - Søgeside

ARTI-CELL FORTEBOEHRINGER INGELHEIM
(Global Stem cell Technology (GST) NV)

Præsentation: Intraartikulær injektionsvæske til heste: Suspension af kondrogent inducerede perifert blod-deriverede equine allogene mesenkymale stamceller samt suspension af equint allogent plasma (fortyndingsvæske).

Injektionsvæske, suspension
Brugsvejl.:
Indgivelsesvej: Intraartikulær anvendelse.
Dosering: En enkelt intraartikulær injektion af 1 dosis (2 ml) pr. dyr.
Klargøring af injektionsvæsken, suspension: Dette veterinærlægemiddel skal indgives intraartikulært af en dyrlæge, der træffer særlige forholdsregler til at sikre sterilitet i injektionsprocessen. Produktet skal håndteres og injiceres ved hjælp af sterile teknikker og i rene omgivelser.
Produktet skal administreres omgående efter optøning for at forhindre signifikant celledød.
Idet der anvendes egnede handsker, fjernes de to hætteglas (ét hætteglas med celler (1 ml) og ét hætteglas med EAP (1 ml)) fra fryseren/det flydende nitrogen og optøs straks ved 25 °C-37 °C, f.eks. i vandbad, indtil indholdet i begge er helt optøet (ca. 5 minutter).
Hvis der efter optøning kan ses klumper af celler i nogen af hætteglassene, skal det pågældende hætteglas forsigtigt rystes, indtil suspensionen er klar og farveløs (stamcellesuspension) eller klar og gul (suspension af equint allogent plasma: fortyndingsvæsken).
Tag kapslen af det hætteglas, der er tøet op først, træk suspensionen op i en sprøjte, fjern derefter kapslen fra det andet (optøede) hætteglas, og træk suspensionen op i samme sprøjte. Bland derefter de to suspensioner i samme sprøjte for at frembringe én dosis af produktet (2 ml).
Brug en kanyle med en diameter på mindst 22G for at undgå beskadigelse af cellerne.
Dosering
:
Hest: En enkelt intraartikulær injektion af 1 dosis (2 ml) pr. dyr.
Pakning:

1 x 1 ds.