Forrige side - Søgeside

HALAGON®proVET

Præsentation: Antiprotozomiddel til oral anvendelse.

Oral opløsning (0,5 mg/ml)
Brugsvejl.:
Til oral anvendelse på nyfødte kalve efter fodring: Forebyggelse af diarré forårsaget af diagnosticeret C. parvum-infektion i besætninger, der har haft cryptosporidiosis. Administration skal starte i de første 24 til 48 timer efter fødslen eller diarré begyndt. Reduktion af diarré forårsaget af diagnosticeret C. parvum-infektion. Administrationen skal starte inden for 24 timer efter starten af diarréen. I begge tilfælde er det vist, at oocyst-udskillelsen reduceres.
Behandlingen bør foretages på samme tidspunkt hver dag. Når første kalv er behandlet, skal alle kommende nyfødte kalve behandles på systematisk vis, så længe risikoen for diarré forårsaget af C. parvum foreligger.
Dosering
:
Kalve: 0,1 mg/kg lgv. 1 x daglig i 7 dage sv.t. 4 ml oral opl. pr. 20 kg kalv i 7 dage.
Pakning:

1 x 490 ml.