Forrige side - Søgeside

NOBILIS® IB PRIMO QXMSD ANIMAL HEALTH

Præsentation: Levende svækket vaccine til kyllinger mod aviær infektiøs bronchitis virus, stamme D388.

Vaccine
Vac.program:
En dosis rekonstitueret vaccine administreres via spray med grov forstøvning eller okulonasalt til kyllinger, som er 1 dag gamle eller ældre. Et bæger kan indeholde fra 3 kugler op til 400 kugler afhængigt af den nødvendige dosis og produktudnyttelse.
Brugsvejl.:
Detaljeret brugsvejledning er vedlagt pakningen. Spray metoden: Vaccinen opløses i destilleret vand eller koldt, rent vand. Afmål korrekt mængde vand til antal fugle der skal vaccineres. Tilsæt korrekt antl bægre under omrørering indtil vaccinen er helt opløst. Administreres straks til fuglene efter opløsning. Okulonasal administration: Solvensen ”Solvent Oculo/Nasal” bør anvendes til okulonasal administration. Indholdet af et bæger (kun 1.000 doser) kan opblandes i ”Solvent Oculo/Nasal” ved hjælp af den medfølgende tragt og derefter administreres ved at påsætte den medfølgende dråbepipette. Ryst vaccinesuspensionen. Efter rekonstitution har suspensionen et klart udseende. En dråbe indeholdende en dosis bør indgives i et næsebor eller et øje. Kontroller, at den nasalt indgivne dråbe er inhaleret, før fuglen slippes fri.
Dosering
:
Kyllinger: 1 ds. mindst 104.0 - 105.5 EID50 (spray/oculonasalt).
Pakning:

Æske 10 x 1000 ds.