Forrige side - Søgeside

SOLUPENDECHRA VETERINARY PRODUCTS

Præsentation: Phenoxymethylpenicillin - pulver til opløsning i drikkevand.

Pulver til opløsning i drikkevand (800 mg/g)
Brugsvejl.:
13.5-20 mg phenoxymethylpenicillin pr. kg lgv. pr. dag, sv.t. 17-25 mg af produktet pr. kg pr. dag i 5 dage. Indgivelsesmåde: oralt, opløses i drikkevand og bruges inden 12 timer. Den maksimale opløselighed er 100 g phenoxylin pr. liter drikkevand. Dyrene må ikke have adgang til en anden drikkevandskilde i behandlingsperioden. Efter afslutning af behandlingsperioden skal vandforsyningssystemet rengøres for at undgå efterfølgende indtag af subterapeutiske mængder. Læs indlægssedlen i pakningen inden brug.
Dosering
:
Kyllinger: 17-25 mg af produktet pr. kg lgv. pr. dag, sv.t. 13,5-20 mg phenoxymethylpenicillin pr. kg lgv. dagligt i 5 dage.
Pakning:

Pose 1 x 500 g.