Forrige side - Søgeside - Doseringsberegning - Priser

DERMIPRED VET.CEVA ANIMAL HEALTH

Præsentation: Prednisolon til oral anvendelse. Tabletter med enkelt (5 mg) eller dobbelt delekærv (20 mg) som nemt deles i to eller fire lige store dele.

Tablet (5 mg)
Brugsvejl.:
Til oral anvendelse. Dosering og behandlingens varighed fastsættes af dyrlægen i hvert enkelt tilfælde afhængig af omfanget af de kliniske tegn. Den laveste effektive dosis skal anvendes.
Længerevarende behandling: Når den ønskede effekt er nået efter en periode med daglig dosering, bør dosis reduceres, indtil man når den laveste effektive dosis. Reduktion af dosis bør ske ved behandling hveranden dag og/eller ved halvering af dosis med intervaller på 5-7 dage indtil den laveste effektive dosis er nået.
Dosering
:
Hund, initialdosis: Dermatitis, der kræver en anti-inflammatorisk dosering: 0,5 mg pr. kg lgv. 2 gange dgl. Dermatitis, der kræver en immunosuppressiv dosering: 1 - 3 mg pr. kg lgv. 2 gange dgl.
Pakning:

Blisterpakning 1 x 24 tabl.
Blisterpakning 1 x 120 tabl.

Tablet (20 mg)
Brugsvejl.:
Se brugsvejl. under 5 mg.
Dosering
:
Hund, initialdosis: Dermatitis, der kræver en anti-inflammatorisk dosering: 0,5 mg pr. kg lgv. 2 gange dgl. Dermatitis, der kræver en immunosuppressiv dosering: 1 - 3 mg pr. kg lgv. 2 gange dgl.
Pakning:

Blisterpakning 1 x 20 tabl.
Blisterpakning 1 x 100 tabl.