Forrige side - Søgeside - Doseringsberegning - Priser

VERSIGUARD RABIES VET.ORION PHARMA

Præsentation: Inaktiveret rabies virus.

Injektionsvæske, suspension. (Minimum 2,0 IU)
Vac.program:
Hunde: s.c.
Alle andre dyr: s.c. eller i.m.
En enkelt dosis på 1 ml er tilstrækkeligt uanset alder, vægt eller race.
Første vaccination: Alle dyrearter kan vaccineres, fra de er 12 uger gamle.
Revaccination: Hunde: Der bør gives en dosis Versiguard Rabies vet hvert 3. år. Antistoftiter falder i løbet af de 3 år, immuniteten varer, selvom hunde er beskyttet, hvis de udsættes for smitte. I tilfælde af rejser til risikoområder eller uden for EU vil dyrlægen evt. give yderligere rabiesvaccinationer for at sikre, at vaccinerede hunde har en antistoftiter på = 0,5 IU/ml, hvilket sædvanligvis anses for at yde tilstrækkelig med beskyttelse, og de lever op til rejsekravene (antistoftiter = 0,5 IU/ml).
Katte, kvæg, svin, får, geder, heste og fritter: Revaccination af dyrene bør foretages med en dosis vaccine 1 år efter den første vaccination.
Efter den første revaccination (givet 1 år efter den første vaccination) bør dyrene revaccineres hvert 2. år med én dosis vaccine.
Dosering
:
Hund, kat, fritter, ged, får, kvæg, hest, svin: Én dosis fra 12 ugers alderen.
Pakning:

10 x 1 ds.