Forrige side - Søgeside

COLIPROTEC F4/F18ELANCO

Præsentation: Vaccine til fremkaldelse af aktiv immunitet mod enterotoksigene F4-positive og F18-positive Escherichia coli hos svin.

Hvidt eller hvidligt tørstof til oral suspension
Vac.program:
Der indgives en enkelt dosis oralt fra 18-dages alderen. Immunitet opnås 7 dage efter vaccination og varer 21 dage efter vaccination.
Brugsvejl.:
Rekonstituér tørstoffet ved at tilsætte 10 ml postevand til hætteglasset (50 doser). Omryst blandingen godt. Den færdige suspension af vaccinen skal indtages senest 4 timer efter tilberedning.
Vaccination via drench: Den rekonstituerede vaccine fortyndes til 100 ml. Dosis 2 ml/ gris uanset vægt gives med drench.
Vaccination gennem drikkevandet: Drikkevandssystemet skal være rengjort og skyllet grundigt med ubehandlet vand for at undgå rester af antimikrobielle midler, rengøringsmiddel og desinfektionsmiddel.
Tilbagehold drikkevandstilførslen i 1 til 2 timer før den planlagte vaccination for at stimulere svinene til at drikke suspensionen med vaccinen. Rekonstituér tørstoffet ved at tilsætte 10 ml postevand til hætteglasset. Omryst blandingen godt. Den færdige suspension af vaccinen skal indtages senest 4 timer efter tilberedning. Sørg for tilstrækkelig med plads til, at alle svin kan komme til at drikke den nødvendige mængde. Til indgivelse fra trug fortyndes den rekonstituerede vaccine i det volumen vand, svinene drikker i løbet af 4 timer. Til administration gennem vandledning med doseringspumpe fortyndes den rekonstituerede vaccine i det nødvendige volumen af stamopløsningen til doseringspumpen.
Dosering
:
Svin: 1 dosis pr. gris oralt en gang fra 18 dages alderen.
Pakning:

Htgl. 4 x 50 ds.