Forrige side - Søgeside

METACAM® til kvæg og hestBOEHRINGER INGELHEIM

Præsentation: Nonsteroidt analgetikum med antiinflammatorisk, anti-endotoksisk og antipyretisk virkning til kvæg og hest.

Injektionsvæske, opløsning (40 mg/ml)
Brugsvejl.:
Kvæg: Enkelt subkutan eller intravenøs injektion på 0,5 mg meloxicam/kg lgv. (dvs. 1.25 ml/100 kg lgv.); om nødvendigt i kombination med antibiotikabehandling eller med oral tilførsel af passende mængder vand. Hest: Enkelt intravenøs injektion på 0,6 mg meloxicam/kg lgv. (dvs. 1,5 ml/100 kg lgv.). Ved lindring af inflammation og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i bevægeapparatet kan behandlingen fortsættes med Metacam 15 mg/ml oral suspension i en dosis på 0,6 mg meloxicam/kg legemsvægt 24 timer efter injektionen.
Dosering
:
Kvæg: 0,5 mg/kg lgv. sv.t. 1,25 ml pr. 100 kg lgv. i.v., s.c.
Hest: 0,6 mg/kg lgv. sv.t. 1,5 ml/100 kg lgv. i.v.
Pakning:

Htgl. 1 x 50 ml.