Forrige side - Søgeside

VIRBAGESTVIRBAC

Præsentation: Syntetisk gestagen til oral anvendelse indeholdende altrenogest til brunstsynkronisering af kønsmodne polte. Hver polt behandles én gang dagligt i 18 på hinanden følgende dage.

Opløsning til oral brug (4 mg/ml)
Brugsvejl.:
Til individuel oral anvendelse til at hælde på foderet eller til direkte behandling i munden. 20 mg altrenogest, dvs. 5 ml pr. dyr én gang dagligt i 18 på hinanden følgende dage. Produktet skal administreres med en passende doseringsanordning. Ved brug af en Altresyn doseringspumpe: Placér flasken i vandret stilling, med mundstykket pegende opad. Tryk langsomt på udløseren indtil en dråbe perler på spidsen af mundstykket. Derefter giver doseringspumpen en dosis på 5 ml for hver fuldstændig aktivering af udløseren. Ved almindelig brug holdes beholderen lodret med toppen nedad. Doseringspumpen bør forblive på flasken i hele anvendelsesperioden, og låsesystemet skal anvendes ved opbevaring mellem behandlingerne. Dyrene skal holdes adskilt, og doseres individuelt. Produktet kan også hældes på foderet: Tilsættes på overfladen af foderet umiddelbart før fodring. Poltene skal behandles på det samme tidspunkt hver dag for at undgå større udsving i plasmakoncentrationen. Inden behandling indledes, anbefales at dyrene trænes i 2-3 dage med f.eks. æblejuice.
Dosering
:
Polte: 20 mg altrenogest pr. dyr sv.t. 5 ml pr. dyr én gang dagligt i 18 dage i træk. Gives på samme tidspunkt hver dag.
Pakning:

Flaske 1 x 450 ml.
Flaske 1 x 900 ml.