Forrige side - Søgeside

EVALON HIPRA

Præsentation: Vandbaseret vaccine mod coccidiose hos kyllinger indeholdende sporulerede oocyster stammende fra svækkede coccidielinjer.

Suspension og solvens til oral spray
Vac.program:
Administrér 1 dosis af vaccinen (0,007 ml) pr. kylling fra 1. levedag. Alle kyllinger bør gives en dosis.
Brugsvejl.:
Oral anvendelse. Vaccinen administreres via grov spray til kyllinger fra 1. levedag. Der anvendes en egnet sprayanordning: Afgivet volumen: 28 ml/100 kyllinger, dråbestørrelse: 200-250 µm og arbejdstryk: 2 til 3 bar.
Tilberedning af vaccinesuspension:

Doser

Vand

Vaccine

Solvens

I alt

1.000

223 ml

7 ml

50 ml

280 ml

5.000

1.115 ml

35 ml

250 ml

1.400 ml


Omryst hætteglasset med solvens. Fortynd indholdet af hætteglasset med rent vand ved stuetemperatur i en egnet beholder. Omryst hætteglasset med vaccinen, og opløs indholdet i den ovenstående opløsning. Hele den præparerede vaccineopløsning fyldes på beholderen på sprayanordningen. Hold suspensionen under kontinuerlig homogenisering mens vaccinen administreres. For at forbedre ensartetheden af vaccinationen skal kyllingerne holdes inde i transportkassen i mindst 1 time efter vaccinationen for at sikre at de indtager alle vaccinedråberne. Derefter anbringes kyllingerne på strøelsen.
Kyllingerne skal opdrættes på gulvet de første 3 uger efter vaccinationen. Vacciner kun raske kyllinger.
For at reducere risikoen for smitte fra omgivelserne bør strøelsen fjernes og faciliteterne og materialet rengøres mellem hver produktionscyklus. Vask og desinficer hænder og udstyr efter brug.
Dosering
:
Kyllinger: 1 dosis sv.t. 0,007 ml pr kylling.
Pakning:

Htgl. m.solvens 1 x 1000 ds.
Htgl. m.solvens 1 x 5000 ds.