Forrige side - Søgeside - Doseringsberegning - Priser

UPCARD®EQUIDAN VETLINE
(Vetoquinol)

Præsentation: Torasemid er et potent loop-diuretikum som tilhører pyridylsulfonylurinstof-klassen. Har en lang diuretisk effekt.

Tablet (0,75 mg)
Brugsvejl.:
Tabletterne kan gives med og uden foder.
0,1-0,6 mg torasemid pr. kg legemsvægt én gang dagligt. Doseringen skal titreres for at opretholde patientkomfort. De fleste hunde stabiliseres ved en dosis torasemid under eller lig med 0,3 mg pr. kg legemsvægt, én gang dagligt.
Dosering
:
Hund: Anbefalet opstartsdosis er 0,1 mg pr. kg lgv. sv.t. 1 tablet pr. 7,5 kg 1 gang dagligt. Doseringen kan om nødvendigt øges trinvist med 0,1 mg/kg, dog uden at dosis på 0,6 mg/kg 1 gang dagligt overskrides.
Pakning:

Blisterpakning 1 x 30 tabl.

Tablet (3 mg)
Brugsvejl.:
Tabletterne kan gives med og uden foder.
0,1-0,6 mg torasemid pr. kg legemsvægt én gang dagligt. Doseringen skal titreres for at opretholde patientkomfort. De fleste hunde stabiliseres ved en dosis torasemid under eller lig med 0,3 mg pr. kg legemsvægt, én gang dagligt.
Dosering
:
Hund: Anbefalet opstartsdosis er 0,1 mg pr. kg lgv. sv.t. 1 tablet pr. 30 kg 1 gang dagligt. Doseringen kan om nødvendigt øges trinvist med 0,1 mg/kg, dog uden at dosis på 0,6 mg/kg 1 gang dagligt overskrides.
Pakning:

Blisterpakning 1 x 30 tabl.