Forrige side - Søgeside

BAYCOXINE® VET.BAYER A/S

Præsentation: Toltrazuril er et triazinon-derivat, der virker mod coccidier af slægten Isospora og Eimeria.

Oral opløsning (50 mg/ml)
Brugsvejl.:
Til oral brug.
Alle arter: Den færdige orale suspension skal omrystes i 20 sekunder før brug. For at opnå optimal effekt skal dyrene behandles før forventet udbrud af kliniske tegn, dvs. i den præpatente periode. For at sikre korrekt dosis bør legemsvægten bestemmes så præcist som muligt.
Svin: Hvert dyr behandles på 3.-5. levedag med en enkelt oral dosis på 20 mg toltrazuril pr. kg legemsvægt, svarende til 0,4 ml oral suspension pr. kg legemsvægt.
Da der til individuel behandling af pattegrise kun skal bruges et mindre volumen, anbefales det at bruge en doseringssprøjte med en nøjagtighed på 0,1 ml.
Kvæg: Hvert dyr behandles med en enkelt oral dosis på 15 mg toltrazuril pr. kg legemsvægt, svarende til 3,0 ml oral suspension pr. 10 kg legemsvægt. Det anbefales at behandle alle kalve i en fold. Ved behandling af en gruppe dyr af samme race og samme eller lignende alder bør doseringen gives i henhold til det tungeste dyr i gruppen.
Får: Hvert dyr behandles med en enkelt dosis på 20 mg toltrazuril pr. kg legemsvægt, svarende til 0,4 ml oral suspension pr. kg legemsvægt. Hvis dyr behandles samlet i stedet for individuelt, bør de grupperes i henhold til deres kropsvægt og doseres herefter for at undgå over- eller underdosering. Lam, der hele livet holdes inde under et intensivt opdrætningssystem, bør ikke behandles før end de er 6 uger gamle og vejer mere end 20 kg. Gødning fra disse dyr bør ikke spredes hyppigere end hvert tredje år på det samme stykke jord.
Dosering
:
Kalve: 15 mg/kg lgv. sv.t. 3,0 ml oral suspension pr. 10 kg lgv.
Får og lam: 20 mg/kg lgv. sv.t. 0,4 ml oral suspension pr. kg lgv.
Pattegrise: 20 mg/kg lgv. sv.t. 0,4 ml oral suspension pr. kg lgv. på 3-5 levedag.
Pakning:

1 x 250 ml.
1 x 1000 ml.