Forrige side - Søgeside - Doseringsberegning - Priser

SUVAXYN PRRS MLVORION PHARMA
(Zoetis)

Præsentation: Vaccinen indeholder et modificeret levende PRRS-virus (genotype 1, undertype 1). Den stimulerer aktiv immunitet over for PRRS-virus.

Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension (Vaccine)
Vac.program:
Slagtesvin: En enkelt dosis på 2 ml gives til svin i alderen fra dag 1.
Polte og søer: En enkelt dosis på 2 ml gives, før de indføres i en besætning af søer, ca. 4 uger før avl. En enkelt opfølgende dosis gives hver 4. måned.
Massevacination kan bruge til seropositive besætninger, hvor tilstedeværelsen af europæisk PRRS-virus er fastslået.
Brugsvejl.:
Intramuskulær anvendelse. Rekonstituer lyofilisat med den medfølgende solvens. Overfør ca. 5 ml solvens til hætteglasset med lyofilisat og sørg for, at indholdet er helt opløst. Hæld rekonstitutionen tilbage i hætteglasset med solvens (indeholdende resten af solvensen): 50 doser rekonstitueres i 100 ml solvens.
Dosering: 2 ml i nakken.
Brug sterile sprøjter og kanyler. Det anbefales at bruge en flerdosissprøjte. Anvend vaccinationsudstyr i henhold til producentens anvisninger. Kanyler til administration skal passe til dyrets størrelse.
Dosering
:
Svin: En enkelt dosis på 2 ml gives i.m.
Pakning:

Flaske 1 x 50 ds.