Forrige side - Søgeside - Doseringsberegning - Priser

AMODIP VET.CEVA ANIMAL HEALTH

Præsentation: Amlodipin. Til behandling af systemisk hypertension hos katte. Amlodipin er en calciumkanalblokker tilhørende dihydropyridingruppen.

Tyggetabletter (1,25 mg)
Brugsvejl.:
Amlodipin-tabletter skal indgives peroralt med eller uden foder med en anbefalet startdosis på 0,125-0,25 mg/kg en gang dagligt.
Efter 14 dages behandling kan dosis fordobles eller øges op til 0,5 mg/kg én gang om dagen, hvis der ikke er opnået tilstrækkelig klinisk respons (f.eks. et systolisk blodtryk, der stadig ligger over 150 mmHg, eller en mindskning på mindre end 15 % i forhold til målingen før behandling).
Tabletterne er tilsat smag. De kan gives direkte til dyret eller gives sammen med en lille smule foder.
Dosering
:
Kat: 0,125-0,25 mg/kg sv. t. 1 tablet pr. 5-10 kg lgv. én gang dagligt.
Pakning:

Blisterpakning 1 x 30 tabl.
Blisterpakning 1 x 100 tabl.