Forrige side - Søgeside - Doseringsberegning - Priser

THYROXANIL VET.SALFARM

Præsentation: Syntetisk thyreoideahormon til behandling af nedsat skjoldbruskkirtelfunktion hos hund og kat.

Tablet (200 μg)
Brugsvejl.:
Den anbefalede startdosis for hund og kat er 20 µg/kg lgv. dagligt. Absorption og metabolisme er individuel og der kan være behov for at ændre doseringen før komplet klinisk respons observeres. Startdosis og frekvens af administrationen er kun et udgangspunkt. Behandlingen skal være sammensat i henhold til det individuelle behov, især for katte og små hunde. Tilstedeværelse af foder kan påvirke optagelse af levothyroxinnatrium og derfor bør tidspunkt for behandling i relation til fodring holdes konstant fra dag til dag. For at overvåge behandlingen kan de laveste værdier (lige før behandling) og højeste værdier (3 timer efter behandling) af plasma-T4 måles. Hos dyr på passende dosis bør højeste plasma være i normal til høj området (ca. 30-47 nmol/l), og de lave værdier bør være over 19 nmol/l. Hvis T4-værdierne er udenfor disse områder, kan dosis af levothyroxinnatrium justeres i passende trin, indtil patienten er klinisk eutyreoid og serum-T4 er inden for referenceområdet. Tabletterne med 200 µg gør det muligt at justere levothyroxindosis i trin på 50 µg pr. dyr, og tabletterne med 600 µg gør det muligt at justere levothyroxindosis i trin på 150 µg pr. dyr. Plasma T4-værdier kan testes igen to uger efter ændring i dosering, men klinisk forbedring er en lige så vigtig faktor for bestemmelse af individuel dosering og denne vil tage fire til otte uger at opnå. Når den optimale substitutionsdosis er opnået, kan klinisk og biokemisk monitorering udføres hver 6.-12. måned.
Dosering
:
Hund og kat: Startdosis: 20 µg/kg lgv. svt. 1 tablet/20 kg lgv. 2 gange dagligt.
Pakning:

Blister 4 x 25 tabl.

Tablet (600 μg)
Brugsvejl.:
Se tablet 200 µg.
Dosering
:
Hund og kat: Startdosis: 20 µg/kg lgv. svt. ½ tablet/30 kg 2 gange dagligt.
Pakning:

Blister 4 x 25 tabl.