Forrige side - Søgeside - Doseringsberegning - Priser

FENGARD®HUVEPHARMA
(HUVEPARMA)

Præsentation: Suspension til vandmedicinering af svin.

Oral suspension (200 mg/ml)
Brugsvejl.:
Den nødvendige daglige mængde veterinærlægemiddel beregnes ud fra den estimerede samlede kropsvægt (kg) af hele gruppen af grise, der skal behandles. Brug venligst nedenstående formel:
ml lægemiddel/dag = estimeret samlet kropsvægt (kg) af grise, der skal behandles × 0,0125 ml
Der skal tilberedes frisk medicineret vand hver dag i behandlingsperioden.
Ved anvendelse via doseringspumpe:
Tilsæt den beregnede mængde af produktet til det ikke-medicinerede vand i doseringspumpens stamopløsningsbeholder. Mængden af ikke-medicineret vand i stamopløsningsbeholderen skal beregnes på grundlag af den forudindstillede indgivelseshastighed på doseringspumpen og den mængde drikkevand, som dyrene normalt drikker i løbet af 6 timer.
Rør om, indtil indholdet i stamopløsningsbeholderen er tydeligt homogent. Det medicinerede vand fremtræder uklart.
Ved anvendelse via medicineringstank:
Tilsæt den beregnede mængde af produktet til den mængde drikkevand, som dyrene almindeligvis drikker i løbet af 6 timer. Rør om, indtil indholdet i medicineringstanken er tydeligt homogent. Det medicinerede vand fremtræder uklart. Yderligere omrøring er ikke nødvendig under indgivelsen.
Under behandlingen skal alle dyr have fri adgang til det medicinerede vand - og kun det. Under behandlingen skal dyrene så hurtigt som muligt, efter de har drukket alt det medicinerede vand, have adgang til ikke-medicineret drikkevand.
Dosering
:
Svin: 2,5 mg fenbendazol pr. kg lgv (sv.t. 1,25 ml Fengard pr. 100 kg lgv.) pr. dag i 2 på hinanden følgende dage.
Pakning:

Polyethylen flaske 1 x 1000 ml.