Forrige side - Søgeside - Doseringsberegning - Priser

INSISTOR VET.SALFARM

Præsentation: Methadon har evnen til at frembringe kraftig analgesi. Kan desuden anvendes til præmedicinering og sedation i kombination med sedativ. Varighed: 1,5 til 6,5 timer.

10 mg/ml (10 mg/ml)
Brugsvejl.:
Doseringen afhænger af den ønskede grad af analgesi og bedøvelse, den ønskede varighed samt den samtidige brug af andre analgetika og anæstesimidler. Når produktet anvendes sammen med andre produkter, skal der anvendes en væsentlig lavere dosering end anført nedenfor. Der bør altid benyttes lavest mulige dosis. Analgesi, præmedicinering og neuroleptanalgesi: Hund: 0,5 - 1 mg/kg sv.t. 0,05 - 0,1 ml/kg, s.c., i.m. eller i.v. Kat: 0,3 - 0,6 mg/kg sv.t. 0,03 - 0,06 ml/kg i.m. Virkningen indtræder 1 time efter s.c. inj., 15 min. efter i.m. inj. og 10 min. efter i.v. inj. Virkningen opretholdes i cirka 4 timer efter i.m. eller i.v. inj.
Dosering
:
Hund: 0,5-1 mg methadonhydrochlorid pr. kg lgv. s.c, i.m. eller i.v (sv.t. 0,05 - 0,1 ml/kg lgv.).
Kat: 0,3-0,6 mg methadonhydrochlorid pr. kg lgv. i.m. (sv.t. 0,03 - 0,06 ml/kg lgv.).
Pakning:

Htgl. 1 x 10 ml.