Forrige side - Søgeside - Doseringsberegning - Priser

PREVOMAXDECHRA VETERINARY PRODUCTS

Præsentation: Maropitant til injektion. Til forebyggelse og behandling af opkastning med både centrale og perifere årsager hos hunde og katte.

Injektionsvæske, opløsning (10 mg/ml)
Brugsvejl.:
Behandling: Prevomax injiceres subkutant eller intravenøst én gang dagligt i en dosis på 1 mg maropitant/kg kropsvægt (1 ml/10 kg kropsvægt) i op til 5 på hinanden følgende dage. Intravenøs indgivelse af det veterinære lægemiddel gives som en enkelt bolus, uden at produktet blandes med andre væsker.
Forebyggelse: Prevomax bør gives mere end 1 time i forvejen. Varigheden af virkningen er ca. 24 timer, hvorfor behandlingen kan gives aftenen før indgivelse af et stof, der kan forårsage emesis, f.eks. kemoterapi.
Dosering
:
Hund og kat: 1 ml/10kg lgv. en gang dagligt i op til 5 dage.
Pakning:

Flaske 1 x 20 ml.