Forrige side - Søgeside - Doseringsberegning - Priser

ZELERISCEVA ANIMAL HEALTH
(Ceva Santé Animale)

Præsentation: Kombination af det bredspektrede antibiotikum florfenicol og det non-steroide, antiinflammatoriske lægemiddel meloxicam (NSAID) til engangsbehandling af kvæg ved injektion.

injektionsvæske (400 mg/ml + 5 mg/ml)
Brugsvejl.:
Til subkutan anvendelse. Injektionsvolumen bør ikke overstige 15 ml pr. injektionssted. Injektion bør ske midt på halsen. For at sikre en korrekt dosering, bør legemsvægten fastslås så korrekt som muligt for at undgå underdosering. Gummiproppen i 250 ml hætteglas kan sikkert gennemstikkes op til 20 gange. I modsat fald anbefales brug af en flerdosissprøjte.
Dosering
:
Kvæg: En enkelt subkutan injektion med en dosis på 40 mg florfenicol/kg lgv. og 0,5 mg meloxicam/kg lgv. (svarer til 1 ml/10 kg lgv.).
Pakning:

Htgl. 1 x 50 ml.
Htgl. 1 x 100 ml.
Htgl. 1 x 250 ml.