Forrige side - Søgeside - Doseringsberegning - Priser

FOLLIPLAN® VET.MSD ANIMAL HEALTH

Præsentation: Syntetisk gestagen til oral anvendelse indeholdende altrenogest til brunstsynkronisering af kønsmodne polte. Hver polt behandles én gang dagligt i 18 på hinanden følgende dage.

Opløsning til oral brug (4 mg/ml)
Brugsvejl.:
Til individuel oral anvendelse ved at hælde på foderet umiddelbart før fodring eller til direkte indgift i munden. Der gives 20 mg altrenogest, dvs. 5 ml pr. dyr én gang dagligt i 18 på hinanden følgende dage. Dyrene skal holdes adskilt, og doseres individuelt. Poltene skal behandles på det samme tidspunkt hver dag for at undgå større udsving i plasmakoncentrationen. Inden behandling indledes, anbefales at dyrene trænes i 2-3 dage med f.eks. æblejuice.
Dosering
:
Polte: 20 mg altrenogest pr. dyr sv.t. 5 ml pr. dyr én gang dagligt i 18 dage i træk. Gives på samme tidspunkt hver dag.
Pakning:

Flaske 1 x 1000 ml.