Forrige side - Søgeside - Doseringsberegning - Priser

ANIKETAM VET.VIRBAC

Præsentation: Ketamin er et potent generelt injektionsanæstetikum til hund, kat, kvæg, får, ged, hest, svin, kanin, rotte, mus, marsvin og hamster.

Injektionsvæske (100 mg/ml)
Brugsvejl.:
Til intravenøs og intramuskulær administration. Hos laboratoriedyr kan den intraperitoneale vej også anvendes. Ketamin bør kombineres med et sederende middel.
Dosering
:
Hamster: Kombination med xylazin: Xylazin (5-10 mg/kg i.p.) + ketamin (50 til 200 mg/kg i.p., dvs. 0,5 til 2 ml/kg i.p.)
Marsvin: Kombination med xylazin: Xylazin (0,1 til 5 mg/kg i.m.) + ketamin (30-80 mg/kg i.m., dvs. 0,3 til 0,8 ml/kg i.m.)
Mus: Kombination med xylazin: Xylazin (7,5-16 mg/kg i.p.) + ketamin (90-100 mg/kg i.p., dvs. 0,9 til 1,0 ml/kg i.p.)
Kanin: Kombination med xylazin: Xylazin (5-10 mg/kg i.m.) + ketamin (35-50 mg/kg i.m., dvs. 0,35 til 0,50 ml/kg i.m.)
Svin: Kombination med azaperon: Ketamin 15-20 mg/kg i.m. (1,5-2 ml/10 kg) og 2 mg/kg azaperon i.m.
Hest: Kombination med xylazin: Xylazin 1,1 mg/kg i.v., efterfulgt af ketamin 2,2 mg/kg (2,2 ml/100 kg i.v.). Begyndelsen af virkningen er gradvis, det tager ca. 1 min, hvor varigheden af den anæstetiske virkning er variabel, og det tager ca. 10-30 minutter, men normalt under 20 minutter. Efter injektion ligger hesten sig spontant ned uden yderligere hjælp.
Rotte: Kombination med xylazin: Xylazin (5-10 mg/kg i.p, i.m.) + ketamin (40-80 mg/kg i.p., i.m., 0,4-0,8 ml/kg i.p., i.m.)
Hest: Kombination med detomidin: Detomidin 20 µg/kg i.v., efter 5 min. ketamin 2,2 mg/kg hurtig i.v. (2,2 ml/100 kg i.v.). Begyndelsen af virkningen er gradvis, det tager ca. 1 min at opnå en hvilende stilling, med en varighed af den anæstetiske virkning på ca. 10-15 minutter.
Ged: Ketamin 11-22 mg/kg dvs. 1,1- 2,2 ml/10 kg i.m., afhængigt af det anvendte sederende middel.
Får: Ketamin 7,5-22 mg/kg, dvs. 0,75-2,2 ml/10 kg i.v., afhængigt af det anvendte sederende middel.
Kvæg: Kombination med xylazin: Kortvarig bedøvelse med xylazin (0,1- 0,2 mg/kg), efterfulgt af ketamin (2 mg/kg, dvs. 2 ml/100 kg) i.v. Lav dosering kan anvendes, når kvæget vejer over 600 kg. Anæstesi varer ca. 30 min. Anæstesi kan forlænges i 15 min med yderligere ketamin (0,75-1,25 mg/kg dvs. 0,75-1,25 ml/100 kg) i.v.
Hund: Kombination med xylazin eller medetomidin: Xylazin 1,1 mg/kg (i.m) eller medetomidin 10-30 µg/kg (i.m) + ketamin (5-10 mg/kg, dvs. 0,5 til 1 ml/10 kg) i.m. til kortvarig anæstesi, 25 til 40 min. Ketamindosis kan justeres, afhængig af varigheden af den ønskede kirurgi.
Kat: Dosering i kombination med xylazin: Xylazin 0,5-1,1 mg/kg lgv. (i.m.) adm. 20 min. før ketamin 11-22 mg/kg sv.t. 0,11-0,22 ml/kg i.m. Dosering i kombination med medetomidin: Medetomidin (10-80 µg/kg) + ketamin (2,5- 7,5 mg/kg, dvs. 0,025 til 0,075 ml/kg) i.m. Dosis af ketamin bør reduceres, når dosis af medetomidin øges.
Pakning:

Htgl. 1 x 10 ml.
1 x 50 ml.