Forrige side - Søgeside - Doseringsberegning - Priser

MODULIS VET.CEVA ANIMAL HEALTH

Præsentation: Ciclosporin er en selektiv immunosuppressor, der virker specifikt og reversibelt på T-lymfocytter.

Opløsning (100 mg)
Brugsvejl.:
Gives peroralt mindst 2 timer før eller efter et måltid.
Dosering
:
Hund: Den anbefalede dosering af ciclosporin er 5 mg/kg lgv. sv.t. 0,5 ml opløsning pr. 10 kg lgv.
Initielt vil det veterinære lægemiddel indgives dagligt indtil en tilfredsstillende klinisk forbedring er opnået. Dette vil normalt være tilfældet i løbet af 4 uger. Hvis der ikke opnås en respons i løbet af 8 uger, bør behandlingen stoppes. Når de kliniske symptomer på atopisk dermatitis er under tilfredsstillende kontrol, kan lægemidlet indgives hver anden dag som en vedligeholdelsesdosis. Dyrlægen bør udføre en klinisk vurdering med regelmæssige intervaller og justere behandlingshyppigheden i forhold til det opnåede kliniske respons. dag, kan dyrlægen beslutte at give det veterinære lægemiddel hver 3. eller hver 4. dag. Understøttende behandling (f.eks. medicinsk shampoo, essentielle fede syrer) kan overvejes før behandlingsintervallet reduceres. Behandlingen kan stoppes, når de kliniske symptomer er under kontrol. Hvis kliniske symptomer igen opstår, bør daglig behandling atter etableres, og i visse tilfælde kan det være nødvendigt med gentagne behandlingsforløb.
Pakning:

Flaske i papæske 1 x 30 ml.