Forrige side - Søgeside

VIRKON TM H2OPHARMAXIM AB

Præsentation: Virkon TM H2O er et miljøskånsomt, letopløseligt desinfektionsmiddel til drikkevand og rørsystemer i gruppen oxyderende midler.

Pulver
Brugsvejl.:
Opløsning til desinfektion af drikkevand: Beregn en opløsning i drikkevandet med en opløsningsrate på 1:1000 (0,1%, eller 1 g/liter vand). Ved tilførsel af VirkonTMH2O (1:1000) over 5 dage, sænkes pH langsomt fra 6,5 til 5. Redox (ORP) vil hæves til ca. 600 mv. Redox over 400 mv og pH fra 5 til 6.5 anbefales i særdeleshed til drikkevand til husdyr.
Opløsning til desinfektion af rør og fjernelse af biofilm: Anvend en opløsningsrate i rørene på 1:200 (0,5%, eller 5 g/liter vand). Lad det virke i en time, inden det skylles ud igen. Ved ekstra tykke lag af biofilm anvendes en opløsning på 1:100 (1% eller 10 g/liter vand). Lad opløsningen stå i rørene i 4 timer, inden det skylles ud igen. Afslut med at tjekke, at alle drikkenipler virker, og at ikke de er tilstoppede af biomasse fra rengøringen.
Inaktiverer antibiotika rester i drikkevand efter medicinering. Anvend en opløsningsrate i rørene på 1:800 (0,125%, eller 1,25 g/liter vand).
Dosering og tilførsel: Pulveret kan tilføres og opløses direkte i vandet i en hovedtank. Det kan også doseres med doseringsanlæg eller blander til vandsystemet fra en koncentreret stamopløsning.
Praktisk vejledning til desinfektion af drikkevand med anvendelse af doseringsanlæg:
VirkonTMH2O opløses i en forblanding/stamopløsning. 1000 g VirkonTMH2O blandes i 10 liter vand i en egnet beholder uden låg. Doseringsanlæg stilles på 1%. Resultatet er 0,1% (1:1000), som der kommer ud af rørene. 5 dages kontinuerlig behandling bør udføres.
Kend vand volumen i vandrørene og flow rate: Mål flow rate ved drikkeniplerne i liter/min. Kend også vand volumen i vandrørene fra medicinblanderen og til enden af rørene. At kende denne mængde af vand er en god hjælp når man skal skylle den første opløsning ud
til enden af rørene. Hold øje med at doseringsanlæg/blander tager den forventede mængde af stamopløsningen i forhold til perioden/timerne som opløsningen er beregnet til at skulle række til.
VIGTIGT Bemærk: Brug ikke VirkonTMH2O 12 timer før eller 48 timer efter medicinering eller anden ernæringsmæssig tilførsel via drikkevandet.
VirkonTMH2O ophæver ikke tilbageholdelsestider for veterinærmedicin, som stadig SKAL overholdes.
Dosering
:
Desinfektion drikkevand: 1:1000 (0,1%, eller 1g/liter vand).
Desinfektion af rør og fjernelse af biofilm: Anvend en opløsningsrate i rørene på 1:200 (0,5%, eller 5 g/liter vand).
Inaktivering af antibiotikarester i drikkevand efter medicinering: 1:800 (0,125%, eller 1,25 g/liter vand).
Pakning:

1 x 10000 g.