Forrige side - Søgeside - Doseringsberegning - Priser

ZYCORTALDECHRA VETERINARY PRODUCTS

Præsentation: Zycortal (desoxycorton pivalat) er et kortikosteroid med primær mineralokortikoidaktivitet magen til aldosteron. Zycortal erstatter aldosteron ved mineralokortikoid-mangel hos patienter med Addisons sygdom. Zycortal er en depotinjektion til subkutan brug.

Depotinjektionsvæske, suspension (25 mg/ml)
Brugsvejl.:
Initialdosis er 2,2 mg/kg kropsvægt indgivet ved subkutan injektion.
Interim monitoreringsbesøg: Evaluer hunden igen og mål serum-natrium/-kalium-forholdet (Na+/K+-forholdet) ca. 10 dage efter den første dosis (som er tiden til maksimal koncentration (Tmax) af desoxycorton). Hvis hundens kliniske tegn forværres eller ikke afhjælpes, skal glukokortikoid-dosen justeres og/eller andre årsager til de kliniske tegn skal undersøges.
Anden dosis af Zycortal: Hunden evalueres igen ca. 25 dage efter den første dosis og Na+/K+- forholdet måles.
- Hvis hunden er både klinisk normal og har et normalt Na+/K+-forhold (dvs. 27 til 32) på dag 25, justeres dosis baseret på Na+/K+-forholdet på dag 10 ved hjælp af retningslinierne i Tabel 1 herunder.
- Hvis hunden er klinisk normal og har et normalt Na+/K+-forhold > 32 på dag 25, justeres dosis enten baseret på Na+/K+-forholdet på dag 10 i overensstemmelse med Tabel 1 eller dosis udskydes (se "Forlængelse af doseringsintervallet").
- Hvis hunden enten ikke er klinisk normal, eller hvis Na+/K+-forholdet er unormalt på dag 25, justeres dosis af glukokortikoid eller Zycortal (se "Efterfølgende doser og langtidsbehandling").
Tabel 1. Dag 25: administration af Zycortal

Hvis Na+/K+-
forholdet på dag 10
er:


25 dage efter den første dosis administreres
Zycortal som følger:

>/= 34

Administrer ikke
dosis 2 på dag 10


Nedsæt dosis til: 2,0 mg/kg kropsvægt

32 til < 34

Nedsæt dosis til: 2,1 mg/kg kropsvægt

27 til < 32

Fortsæt med 2,2 mg/kg kropsvægt

>/= 24 til < 27

Øg dosis til: 2,3 mg/kg kropsvægt

< 24

Øg dosis til: 2,4 mg/kg kropsvægt


Forlængelse af doseringsintervallet: Hvis hunden er klinisk normal og Na+/K+-forholdet på dag 25 er > 32, er det muligt at forlænge doseringsintervallet i stedet for at justere dosis som beskrevet i Tabel 1. Evaluér elektrolytterne hver 5-9 dage, indtil Na+K+-forholdet er < 32, og administrer dernæst 2,2 mg/kg Zycortal.
Efterfølgende doser og langtidsbehandling: Når den optimale dosis og doseringsinterval er bestemt, opretholdes det samme regime. Hvis hunden
udvikler unormale kliniske tegn eller Na+- eller K+-serumkoncentrationer, bruges følgende retningslinier til efterfølgende doser:
- Kliniske tegn på polyuri/polydipsi: Nedsæt først dosis af glukokortikoid. Hvis polyuri/polydipsi vedvarer, og Na+ /K+ -forholdet er >32, nedsættes dosis af Zycortal uden at ændre doseringsintervallet.
- Kliniske tegn på depression, sløvhed, opkastning, diarre eller svækkelse: Øg dosis af glukokortikoid.
- Hyperkaliæmi, hyponatriæmi eller Na+/K+-forhold < 27: Nedsæt doseringsintervallet for Zycortal med 2-3 dage eller øg dosis.
- Hypokaliæmi, hypernatriæmi eller Na+/K+-forhold > 32: Nedsæt dosis af Zycortal. Inden en stressende situation kan det overvejes midlertidigt at øge dosis af glukokortikoid.
Dosering
:
Hund: 2,2 mg/kg subkutan depotinjektion (se under brugsvejl. for detaljer).
Pakning:

1 x 4 ml.