Forrige side - Søgeside - Doseringsberegning - Priser

PROZINCBOEHRINGER INGELHEIM

Præsentation: ProZinc er et intermediært virkende insulin, som giver glukosenedsættelse hos katte i minimum 9 timer. ProZinc er tilsat protamin og zink, som forsinker absorbtionen fra det subcutane depot. ProZinc er et rekombinant human protaminzink insulin

Protaminzink insulin (40 IE/ml)
Brugsvejl.:
ProZinc bør indgives 2 gange dagligt som subkutan injektion.
Der skal anvendes en U-40 sprøjte.
Suspensionen bør blandes ved at rulle hætteglasset forsigtigt inden hver dosis trækkes op.
Dosis skal gives i forbindelse med eller umiddelbart efter et måltid.
Særlig forsigtighed bør udvises med hensyn til nøjagtigheden af doseringen.
Hætteglasset til ProZinc-suspension får et hvidt, uklart udseende, når hætteglasset rulles forsigtigt.
En hvid ring kan ses i halsen på nogle hætteglas, men dette påvirker ikke kvaliteten af produktet.
Agglomerater (f.eks klumper) kan dannes i insulinpræparater: Anvend ikke præparatet hvis der forekommer synlige agglomerater efter forsigtigt at have rullet hætteglasset.
Dosering
:
Kat: Den anbefalede startdosis er 0,2 til 0,4 IE/kg lgv. hver 12. time. For katte, som tidligere er blevet behandlet med insulin, kan en højere startdosis på op til 0,7 IE/kg lgv. være passende. Hvis det er nødvendigt med dosisjustering, bør det foregå med 0,5 til 1 IE pr. injektion. Dosisreduktion på grund af klinisk hypoglykæmi eller ved mistanke om Somogyi-effekt (posthypoglykæmisk hyperglykæmi) må være på 50 % eller mere.
Pakning:

Htgl. 1 x 10 ml.