Forrige side - Søgeside - Doseringsberegning - Priser

PROZINCBOEHRINGER INGELHEIM

Præsentation: ProZinc er et intermediært virkende insulin, som giver glukosenedsættelse hos katte og hunde. ProZinc er tilsat protamin og zink, som forsinker absorbtionen fra det subcutane depot. ProZinc er et rekombinant human protaminzink insulin

Protaminzink insulin (40 IE/ml)
Brugsvejl.:
ProZinc indgives som subkutan injektion.
Der skal anvendes en U-40 sprøjte.
Suspensionen blandes ved at rulle hætteglasset forsigtigt inden hver dosis trækkes op.
Dosis skal gives i forbindelse med eller umiddelbart efter et måltid.
Særlig forsigtighed bør udvises med hensyn til nøjagtigheden af doseringen.
Hætteglasset til ProZinc-suspension får et hvidt, uklart udseende, når hætteglasset rulles forsigtigt.
En hvid ring kan ses i halsen på nogle hætteglas, men dette påvirker ikke kvaliteten af produktet.
Agglomerater (f.eks klumper) kan dannes i insulinpræparater: Anvend ikke præparatet hvis der forekommer synlige agglomerater efter forsigtigt at have rullet hætteglasset.
Dosering
:
Hund: Til opstart af behandling af hunde er den anbefalede dosis 0,5 til 1,0 IE insulin/kg legemsvægt en gang dagligt hver morgen (ca. hver 24. time). Til nydiagnosticerede diabetiske hunde anbefales en startdosis på 0,5 IE insulin/kg én gang dagligt. Justering af insulindosis (ved én daglig behandling) bør om nødvendigt foregå forsigtigt og gradvist (f.eks. op til 25 % op-/nedjustering af dosis pr. injektion). Dosisreduktion på grund af klinisk hypoglykæmi eller ved mistanke om Somogyi-effekt (posthypoglykæmisk hyperglykæmi) må være på 50 % eller mere (muligvis med en midlertidig pause i insulinadministrationen). Dosering bør fastsættes individuelt og baseres på den enkelte patients behov. For at opnå optimal kontrol af diabetes mellitus, skal dosisjusteringer primært baseres på kliniske symptomer. Blodværdier såsom fruktosamin, maksimalt blodglukoseniveau og fald i blodglukosekoncentrationer på blodglukosekurver, målt over en tilstrækkelig tidsperiode til at bestemme lavpunktet, bør anvendes understøttende.
Kat: For katte er den anbefalede startdosis 0,2 til 0,4 IE/kg lgv. hver 12. time. For katte, som tidligere er blevet behandlet med insulin, kan en højere startdosis på op til 0,7 IE/kg lgv. være passende. Hvis der kræves justering af insulindosis, bør den normalt være på mellem 0,5 til 1 IE insulin pr. injektion. Dosisreduktion på grund af klinisk hypoglykæmi eller ved mistanke om Somogyi-effekt (posthypoglykæmisk hyperglykæmi) må være på 50 % eller mere (muligvis med en midlertidig pause i insulinadministrationen).
Pakning:

Htgl. 1 x 10 ml.