Forrige side - Søgeside - Doseringsberegning - Priser

TORBUDINE VET.SCANVET

Præsentation: Centralt virkende analgetikum. Dosisafhængig analgesi og kan også forårsage sedation.

Injektionsvæske (10 mg/ml)
Dosering
:
Hest: Analgesi: 0,10 mg/kg lgv. svt. 1 ml/100 kg lgv. (i.v.). Kan gentages efter behov. Til sedation i kombination med detomidin er dosering af detomidin ca. 0,012 mg/kg lgv. (i.v.). efterfulgt inden for 5 min. af Torbudine 0,25 ml/100 kg lgv. (i.v.).
Hund: Analgesi: 0,2-0,3 mg/kg lgv. svt. 0,02-0,03 ml/kg lgv. (i.v., i.m. eller s.c.) Til vedvarende analgesi kan dosis gentages efter behov. Til sedation i kombination med medetomidin er dosering af medetomidin ca. 0,01-0,025 mg/kg lgv. og Torbudine 0,01 ml/kg lgv. (i.v. eller i.m.). Dyb sedation opnås efter ca. 20 min. Præmedicinering som eneste stof: 0,1-0,2 mg/kg lgv. svt. 0,01-0,02 ml/kg lgv. (i.v., i.m. eller s.c.) 15 min. før induktion.
Kat: Præoperativ analgesi: 0,4 mg/kg lgv. svt. 0,04 ml/kg lgv. (i.m. eller s.c.). Gives 15-30 min. før i.v.-anæstesimidler. Gives 5 min. før i.m.-anæstesimidler. Postoperativ analgesi: 0,04 ml/kg lgv. (s.c. eller i.m.) og 0,01 ml/kg lgv. (i.v.). Gives 15 min. før opvågningsfasen. Til sedation i kombination med medetomidin er dosering af medetomidin 0,05 mg/kg lgv. og Torbudine 0,04 ml/kg lgv. (i.m. eller s.c.).
Pakning:

Htgl. 1 x 10 ml.