Forrige side - Søgeside

SUVAXYN CIRCOORION PHARMA
(Zoetis)

Præsentation: Inaktiveret vaccine som er beregnet til at stimulere aktiv immunitet mod PCV2 hos grise.Vaccinen indeholder et inaktiveret, rekombinant kimært porcint circovirus type 1 med porcint circovirus type 2 ORF2-protein.

Injektionsvæske
Vac.program:
Én injektion fra 3-ugers alderen.
Brugsvejl.:
Intramuskulær anvendelse. Administrer én dosis på 2 ml til svin i nakken, bag øret. Rystes godt før administration og med mellemrum gennem hele vaccinationsforløbet. Det anbefales at bruge automatsprøjte. Vaccinationsudstyr skal bruges i henhold til producentens anvisninger. Vaccinen skal administreres aseptisk. Der kan forekomme en lille sort aflejring under opbevaring, og emulsionen kan skilles i to adskilte faser. Når beholderen rystes, forsvinder den sorte aflejring, og emulsionen bliver homogen igen.
Dosering
:
Svin: 2 ml pr. gris.
Pakning:

Htgl. 1 x 100 ml.