Forrige side - Søgeside - Doseringsberegning - Priser

BUTOMIDOR VET.SALFARM

Præsentation: Centralt virkende analgetikum mod moderate smerter, f.eks. koliksmerter hos heste. Smertestillende og sederende effekt i kombination med en a2-adrenoceptor-agonist.

Injektionsvæske (10 mg/ml)
Dosering
:
Hest: Analgesi: 0,1 mg/kg (1 ml/100 kg lgv.) i.v. Sedation og præ-anæstesi: I kombination med detomidin: Detomidin: 0,012 mg/kg i.v., inden for 5 minutter efterfulgt af butorphanol: 0,025 mg/kg (0,25 ml/100 kg lgv.) i.v.
I kombination med romifidin: Romifidin: 0,05 mg/kg i.v., inden for 5 minutter efterfulgt af butorphanol: 0,02 mg/kg (0,2 ml/100 kg lgv.) i.v.
I kombination med xylazin: Xylazin: 0,5 mg/kg i.v., inden for 3-5 minutter efterfulgt af butorphanol: 0,05-0,1 mg/kg (0,5-1 ml/100 kg lgv.) i.v.
Hund: Analgesi: 0,1-0,4 mg/kg (0,01-0,04 ml/kg lgv.) langsomt i.v. (lavt til middel dosisområde), i.m. eller s.c. Bør gives 15 min. før anæstesiens ophør ved post operativ analgesi. Sedation: I kombination med medetomidin: Butorphanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg lgv.) i.v. eller i.m., og medetomidin: 0,01 mg/kg i.v. eller i.m. Præ-anæstesi: I kombination med medetomidin: Butorphanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg lgv.) i.m., og medetomidin: 0,025 mg/kg i.m. efter 15 minutter efterfulgt af Ketamin: 5 mg/kg i.m.
Kat: Analgesi: 15 minutter inden opvågning administreres enten: 0,4 mg/kg (0,04 ml/kg lgv.) s.c. eller 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg lgv.) i.v. Sedation: I kombination med medetomidin: Butorphanol: 0,4 mg/kg (0,04 ml/kg lgv.) s.c. og medetomidin: 0,05 mg/kg s.c. Præ-anæstesi: I kombination med medetomidin og ketamin: Butorphanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg lgv.) i.v. og medetomidin: 0,04 mg/kg i.v. samt ketamin: 1,5 mg/kg i.v.
Pakning:

Htgl. 1 x 10 ml.
Htgl. 5 x 10 ml.