Forrige side - Søgeside

IMRESTORELANCO

Præsentation: Immunregulerende pegyleret bovin granulocyt-kolonistimulerende faktor [PEG bG-CSF] til subkutan injektion hos kvier og køer.

Injektionsopløsning (15 mg/2,7 ml)
Brugsvejl.:
Behandlingsregimet består af to injektioner. Indholdet af en enkelt fyldt sprøjte skal injiceres subkutant i en malkeko/kvie 7 dage før den forventede kælvningsdag. Indholdet af den anden fyldte sprøjte skal injiceres subkutant inden for 24 timer efter kælvning. Intervallet mellem de to injektioner
skal være mindst 3 dage og højst 17 dage.Kun klare opløsninger uden partikler må anvendes.
Dosering
:
Køer, kvier: Behandlingsregimet består af to injektioner á 2,7 ml, sv.t. 15 mg pr. injektion. Indholdet af en enkelt fyldt sprøjte, skal injiceres subkutant i en malkeko/kvie 7 dage før den forventede kælvningsdag. Indholdet af den anden fyldte sprøjte skal injiceres subkutant inden for 24 timer efter kælvning. Intervallet mellem de to injektioner skal være mindst 3 dage og højst 17 dage. Kun klare opløsninger uden partikler må anvendes.
Pakning:

Fyldte injektionssprøjter 1 x 10 inj.spr.