Forrige side - Søgeside - Doseringsberegning - Priser

DEXMOPET VET.SALFARM

Præsentation: Analgetikum og sedativum til hund og kat. Til præmedicinering

Injektionsvæske (0,5 mg/ml)
Brugsvejl.:
Sørg for rolige omgivelser før behandlingen påbegyndes. Hold patienten varm og ved konstant temperatur under sedationen. Øjnene bør beskyttes med en passende øjensalve. Præmedicinering med Dexmopet Vet. skal ske 20 min. inden induktion. Faste tilrådes i 12 timer inden indgivelse. Vand kan gives ad libitum. Efter behandling bør dyret ikke tilbydes foder eller vand, før det er i stand til at synke. Dosis er retningsgivende og bør justeres efter typen af kirurgisk indgreb, procedurens længde og patientens temperament. Dosering til hunde er baseret på kroppens overfladeareal. Derfor er dosis pr. kg lgv. til små hunde forholdsvis større end til store hunde.
Dosering
:
Kat: Sedation, analgesi samt som præanæstetikum: 0,08 ml/kg (40 µg/kg) i.m. Bedøvelse kan derefter foretages f.eks. ved injektion af 5 mg/kg ketamin i.m. eller indgift af propofol i.v. til effekt.
Hund: Sedation og analgesi: I.v. dosering: op til 375 µg/m2 kropsareal. I.m. dosering: op til 500 µg/m2 kropsareal. I kombination med 0,1 mg/kg butorphanol til dyb sedation og analgesi: I.m. dosering: 300 µg/m2 kropsareal. Præanæstesi: I.v. eller i.m. dosering: 125-375 µg/m2 kropsflade. Justér dosis efter type og længde af indgreb samt dyrets størrelse og temperament. Se doseringsskema på indlægssedlen.

Pakning:

Htgl. 1 x 10 ml.